2019/2020

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA I. ZŠ

 
Kdy: 13.1.2020 8:00 - 12:00 hodin
Kde: Muzeum Českého krasu Beroun
Pro koho: Děti ZŠ
Organizátor: Zajícová Kateřina, Tel.: 739 633 518
Info:

Olympiáda je určena žákům 8. a 9. ročníků ZŠ / 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií.


Propozice

 

SOUTĚŽ V NĚMECKÉM JAZYCE III.A

 
Kdy: 14.1.2020 8:00 - 12:00 hodin
Kde: SVČ DOMEČEK Hořovice, Vrbnovská ul.
Pro koho: Studenti SŠ
Organizátor: Zajícová Kateřina, Tel.: 739 633 518
Info:

Soutěž je určena žákům 1. až 3. ročníků všech typů středních škol.


Propozice

 

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA II. SŠ

 
Kdy: 15.1.2020 8:00 - 10:00 hodin
Kde: Gymnázium J. Barranda Beroun
Pro koho: Studenti SŠ
Organizátor: Zajícová Kateřina, Tel.: 739 633 518
Info:

Olympiáda je určena studentům 1. až 4. ročníků středních škol.


Propozice

 

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE I. ZŠ

 
Kdy: 20.1.2020 8:00 - 11:00 hodin
Kde: 1.ZŠ Hořovice
Pro koho: Děti ZŠ
Organizátor: Zajícová Kateřina, Tel.: 739 633 518
Info:

Olympiáda je určena žákům 8. a 9. ročníků ZŠ / 3. a 4. ročníkům osmiletých gymnázií.


Propozice

 

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE II. SŠ

 
Kdy: 21.1.2020 8:00 - 11:00 hodin
Kde: Gymnázium J. Barranda Beroun
Pro koho: Studenti SŠ
Organizátor: Zajícová Kateřina, Tel.: 739 633 518
Info:

Olympiáda je určena studentům 1. až 4. ročníků středních škol.


Propozice

 

SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE I.A, I.B

 
Kdy: 22.1.2020 8:00 - 12:00 hodin
Kde: 1.ZŠ Hořovice
Pro koho: Děti ZŠ
Organizátor: Zajícová Kateřina, Tel.: 739 633 518
Info:

Kategorie I.A je určena žákům do 7. ročníků ZŠ.
Kategorie I.B je určena žákům osmiletých gymnázií ( odpovídající věkové kategorii žáků do 7. ročníků ZŠ ).


Propozice

 

FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA E, F

 
Kdy: 24.1.2020 8:00 - 12:30 hodin
Kde: Gymnázium J. Barranda Beroun
Pro koho: Děti ZŠ
Organizátor: Zajícová Kateřina, Tel.: 739 633 518
Info:

Kategorie E je určena žákům 9. ročníků ZŠ a gymnázií.
Kategorie F je určena žákům 8. ročníků ZŠ a gymnázií.


Propozice

 

SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE II.A, II.B

 
Kdy: 27.1.2020 8:00 - 12:00 hodin
Kde: 1.ZŠ Hořovice
Pro koho: Děti ZŠ
Organizátor: Zajícová Kateřina, Tel.: 739 633 518
Info:

Kategorie II.A je určena žákům 8. a 9. ročníků ZŠ.
Kategorie II.B je určena žákům vícelteých gymnázií ( odpovdíající věkové kategorii 8. a 9. ročníkům ZŠ ).


Propozice

 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA Z5, Z9

 
Kdy: 29.1.2020 8:00 - 12:30 hodin
Kde: 2.ZŠ a MŠ Beroun
Pro koho: Děti ZŠ
Organizátor: Zajícová Kateřina, Tel.: 739 633 518
Info:

Kategorie Z5 je určena žákům 5. ročníků ZŠ.
Kategorie Z9 je určena žákům 9. ročníků ZŠ a gymnázií.


Propozice

 

SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE III.A, III.C

 
Kdy: 07.2.2020 8:00 - 12:00 hodin
Kde: 1.ZŠ Hořovice
Pro koho: Studenti SŠ
Organizátor: Zajícová Kateřina, Tel.: 739 633 518
Info:

Kategorie III.A je určena studentům 1. až 3. ročníků gymnázií.
Kategorie III.C je určena studentům 1. a 3. ročníků SOŠ.


Propozice

 

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA A,B,C,D

 
Kdy: 26.2.2020 8:00 - 13:00 hodin
Kde: 2.ZŠ a MŠ Beroun
Pro koho: Děti ZŠ <-p, Studenti SŠ
Organizátor: Zajícová Kateřina, Tel.: 739 633 518
Info:

Kategorie A, B, C jsou určeny žákům 6. až 9. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií.
Kategorie D je určena studentům 1. až 4. ročníků SŠ.


Propozice

 

PYTHAGORIÁDA 5.TŘ. (ZRUŠENO)

 
Kdy: 24.3.2020 8:00 - 9:30 hodin
Kde: 2.ZŠ a MŠ Beroun
Pro koho: Děti ZŠ
Organizátor: Zajícová Kateřina, Tel.: 739 633 518
Info:

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, vážení pedagogové,  
vzhledem k okolnostem epidemiologické situace a mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10. 3. 2020 s účinností od 11. 3. 2020 (mimořádné opatření MZ ČR) o přerušení základního, středního a vyššího odborného vzdělávání ve školách a školských zařízení, se nebudou konat žádné školní soutěže a přehlídky po dobu platnosti tohoto opatření.
Po skončení tohoto mimořádného opatření se budou hledat náhradní termíny konání soutěží a přehlídek, pokud ústřední organizační komise jednotlivých soutěží nerozhodne o jejich úplném zrušení.
O náhradních termínech, nebo úplném zrušení soutěží Vás budeme informovat.   Informace MŠMT ČR k mimořádnému opatření: http://www.msmt.cz/informace-k-mimoradnemu-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi   Vyjádření výkonného výboru AŠSK ČR: https://www.assk.cz/aktualne-vyjadreni-vykonneho-vyboru-assk-cr-k-mimoradnemu-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-cr-419/ Odbor regionálního rozvoje Oddělení mládeže a sportu


Propozice

 

PYTHAGORIÁDA 6.-8. TŘ. (ZRUŠENO)

 
Kdy: 25.3.2020 8:00 - 9:30 hodin
Kde: Gymnázium J. Barranda Beroun
Pro koho: Děti ZŠ
Organizátor: Zajícová Kateřina, Tel.: 739 633 518
Info:

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, vážení pedagogové,  
vzhledem k okolnostem epidemiologické situace a mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10. 3. 2020 s účinností od 11. 3. 2020 (mimořádné opatření MZ ČR) o přerušení základního, středního a vyššího odborného vzdělávání ve školách a školských zařízení, se nebudou konat žádné školní soutěže a přehlídky po dobu platnosti tohoto opatření.
Po skončení tohoto mimořádného opatření se budou hledat náhradní termíny konání soutěží a přehlídek, pokud ústřední organizační komise jednotlivých soutěží nerozhodne o jejich úplném zrušení.
O náhradních termínech, nebo úplném zrušení soutěží Vás budeme informovat.   Informace MŠMT ČR k mimořádnému opatření: http://www.msmt.cz/informace-k-mimoradnemu-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi   Vyjádření výkonného výboru AŠSK ČR: https://www.assk.cz/aktualne-vyjadreni-vykonneho-vyboru-assk-cr-k-mimoradnemu-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-cr-419/ Odbor regionálního rozvoje Oddělení mládeže a sportu


Propozice

 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA Z 6,7,8 (ODLOŽENO VIZ. TEXT NÍŽE)

 
Kdy: 07.4.2020 8:00 - 10:30 hodin
Kde: 2.ZŠ a MŠ Beroun
Pro koho: Děti ZŠ
Organizátor: Zajícová Kateřina, Tel.: 739 633 518
Info:

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, vážení pedagogové, vzhledem k okolnostem epidemiologické situace a mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10. 3. 2020 s účinností od 11. 3. 2020 (mimořádné opatření MZ ČR) o přerušení základního, středního a vyššího odborného vzdělávání ve školách a školských zařízení, se nebudou konat žádné školní soutěže a přehlídky po dobu platnosti tohoto opatření.Po skončení tohoto mimořádného opatření se budou hledat náhradní termíny konání soutěží a přehlídek, pokud ústřední organizační komise jednotlivých soutěží nerozhodne o jejich úplném zrušení.O náhradních termínech, nebo úplném zrušení soutěží Vás budeme informovat. Informace MŠMT ČR k mimořádnému opatření:http://www.msmt.cz/informace-k-mimoradnemu-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi Vyjádření výkonného výboru AŠSK ČR:https://www.assk.cz/aktualne-vyjadreni-vykonneho-vyboru-assk-cr-k-mimoradnemu-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-cr-419/Odbor regionálního rozvojeOddělení mládeže a sportu


 

STŘEDOČESKÝ TANEČNÍ POHÁR ( ZRUŠENO )

 
Kdy: 16.4.2020 8:00 - 12:00 hodin
Kde: Společenský dům Hořovice
Pro koho: Děti ZŠ <-p, Studenti SŠ
Organizátor: Zajícová Kateřina, Tel.: 739 633 518
Info:

Taneční soutěž je určena pro žáky ZŠ, SŠ a víceletých gymnázií příslušných ročníků, střediska volného času a dětské domovy okresu Beroun.
Vzhledem k epidemiologické situaci v republice se okresní kolo soutěže STP 2020 ruší. V případě, že by byl vypsán náhradní termín ( např. na podzim ) včas bychom vás informovali. Ale s největší pravděpodobností se soutěž v roce 2020 neuskuteční.


Propozice

přihláška

 

MATEMATICKÝ KLOKAN - ZMĚNA TERMÍNU

 
Kdy: 24.4.2020 10:00 - 11:00 hodin
Kde: ZŠ a SŠ okresu Beroun
Pro koho: Děti ZŠ <-p, Studenti SŠ
Organizátor: Zajícová Kateřina, Tel.: 739 633 518
Info:

Soutěž je určena pro žáky ZŠ a studenty SŠ.
Termín letošního ročníku soutěže se přesouvá na pátek 24.4.2020, pokud to dovolí opatření vlády.
 


 

POHÁR ROZHLASU III. (ZRUŠENO VIZ.TEXT NÍŽE)

 
Kdy: 11.5.2020 8:00 - 14:30 hodin
Kde: sportovní areál LOKO Beroun
Pro koho: Děti ZŠ
Organizátor: Zajícová Kateřina, Tel.: 739 633 518
Info:

Vážení pořadatelé, 
 
přesto, že soutěž PR by měla proběhnout v květnu 2020, což je zdánlivě ještě daleko, tak aktuální epidemiologická situace je natolik vážná, že ani květen se nezdá být perspektivou....
 
Vedení ČAS tedy rozhodlo o zrušení letošního ročníku PR.  Informaci najdete již také na:
 
https://www.atletika.cz/aktuality/situace-skolnich-soutezi/
 
Všem Vám děkuji za dosavadní spolupráci, přeji pevné zdraví a zvládání složité situace!
 
S pozdravem
 
Helena Felcmanová Mgr. Helena Felcmanová 
Manažer pro Středočeský kraj/
Regional Manager
Central Bohemia
Self-Governing Region
 


 

POHÁR ROZHLASU IV. (ZRUŠENO VIZ.TEXT NÍŽE)

 
Kdy: 13.5.2020 8:00 - 14:30 hodin
Kde: sportovní areál LOKO Beroun
Pro koho: Děti ZŠ
Organizátor: Zajícová Kateřina, Tel.: 739 633 518
Info:

Vážení pořadatelé, 
 
přesto, že soutěž PR by měla proběhnout v květnu 2020, což je zdánlivě ještě daleko, tak aktuální epidemiologická situace je natolik vážná, že ani květen se nezdá být perspektivou....
 
Vedení ČAS tedy rozhodlo o zrušení letošního ročníku PR.  Informaci najdete již také na:
 
https://www.atletika.cz/aktuality/situace-skolnich-soutezi/
 
Všem Vám děkuji za dosavadní spolupráci, přeji pevné zdraví a zvládání složité situace!
 
S pozdravem
 
Helena Felcmanová Mgr. Helena Felcmanová 
Manažer pro Středočeský kraj/
Regional Manager
Central Bohemia
Self-Governing Region


 
 


Příspěvková organizace města Hořovice

Bankovní spojení: 35 -7041020237 / 0100
IČ: 75085071
DIČ: CZ75085071


Středisko volného času - DOMEČEK HOŘOVICE
Větrná 869, 268 01 Hořovice

Telefon / fax: 311 512 223
Ekonomický úsek: 311 532 518