2019/2020

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA I. ZŠ

 
Kdy: 13.1.2020 8:00 - 12:00 hodin
Kde: Muzeum Českého krasu Beroun
Pro koho: Děti ZŠ
Organizátor: Zajícová Kateřina, Tel.: 739 633 518
Info:

Olympiáda je určena žákům 8. a 9. ročníků ZŠ / 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií.


Propozice

 

SOUTĚŽ V NĚMECKÉM JAZYCE III.A

 
Kdy: 14.1.2020 8:00 - 12:00 hodin
Kde: SVČ DOMEČEK Hořovice, Vrbnovská ul.
Pro koho: Studenti SŠ
Organizátor: Zajícová Kateřina, Tel.: 739 633 518
Info:

Soutěž je určena žákům 1. až 3. ročníků všech typů středních škol.


Propozice

 

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA II. SŠ

 
Kdy: 15.1.2020 8:00 - 10:00 hodin
Kde: Gymnázium J. Barranda Beroun
Pro koho: Studenti SŠ
Organizátor: Zajícová Kateřina, Tel.: 739 633 518
Info:

Olympiáda je určena studentům 1. až 4. ročníků středních škol.


Propozice

 

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE I. ZŠ

 
Kdy: 20.1.2020 8:00 - 11:00 hodin
Kde: 1.ZŠ Hořovice
Pro koho: Děti ZŠ
Organizátor: Zajícová Kateřina, Tel.: 739 633 518
Info:

Olympiáda je určena žákům 8. a 9. ročníků ZŠ / 3. a 4. ročníkům osmiletých gymnázií.


Propozice

 

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE II. SŠ

 
Kdy: 21.1.2020 8:00 - 11:00 hodin
Kde: Gymnázium J. Barranda Beroun
Pro koho: Studenti SŠ
Organizátor: Zajícová Kateřina, Tel.: 739 633 518
Info:

Olympiáda je určena studentům 1. až 4. ročníků středních škol.


Propozice

 

SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE I.A, I.B

 
Kdy: 22.1.2020 8:00 - 12:00 hodin
Kde: 1.ZŠ Hořovice
Pro koho: Děti ZŠ
Organizátor: Zajícová Kateřina, Tel.: 739 633 518
Info:

Kategorie I.A je určena žákům do 7. ročníků ZŠ.
Kategorie I.B je určena žákům osmiletých gymnázií ( odpovídající věkové kategorii žáků do 7. ročníků ZŠ ).


Propozice

 

FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA E, F

 
Kdy: 24.1.2020 8:00 - 12:30 hodin
Kde: Gymnázium J. Barranda Beroun
Pro koho: Děti ZŠ
Organizátor: Zajícová Kateřina, Tel.: 739 633 518
Info:

Kategorie E je určena žákům 9. ročníků ZŠ a gymnázií.
Kategorie F je určena žákům 8. ročníků ZŠ a gymnázií.


Propozice

 

SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE II.A, II.B

 
Kdy: 27.1.2020 8:00 - 12:00 hodin
Kde: 1.ZŠ Hořovice
Pro koho: Děti ZŠ
Organizátor: Zajícová Kateřina, Tel.: 739 633 518
Info:

Kategorie II.A je určena žákům 8. a 9. ročníků ZŠ.
Kategorie II.B je určena žákům vícelteých gymnázií ( odpovdíající věkové kategorii 8. a 9. ročníkům ZŠ ).


Propozice

 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA Z5, Z9

 
Kdy: 29.1.2020 8:00 - 12:30 hodin
Kde: 2.ZŠ a MŠ Beroun
Pro koho: Děti ZŠ
Organizátor: Zajícová Kateřina, Tel.: 739 633 518
Info:

Kategorie Z5 je určena žákům 5. ročníků ZŠ.
Kategorie Z9 je určena žákům 9. ročníků ZŠ a gymnázií.


Propozice

 

SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE III.A, III.C

 
Kdy: 07.2.2020 8:00 - 12:00 hodin
Kde: 1.ZŠ Hořovice
Pro koho: Studenti SŠ
Organizátor: Zajícová Kateřina, Tel.: 739 633 518
Info:

Kategorie III.A je určena studentům 1. až 3. ročníků gymnázií.
Kategorie III.C je určena studentům 1. a 3. ročníků SOŠ.


Propozice

 

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA A,B,C,D

 
Kdy: 26.2.2020 8:00 - 13:00 hodin
Kde: 2.ZŠ a MŠ Beroun
Pro koho: Děti ZŠ <-p, Studenti SŠ
Organizátor: Zajícová Kateřina, Tel.: 739 633 518
Info:

Kategorie A, B, C jsou určeny žákům 6. až 9. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií.
Kategorie D je určena studentům 1. až 4. ročníků SŠ.


Propozice

 

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN

 
Kdy: 20.3.2020 10:00 - 11:00 hodin
Kde: ZŠ a SŠ okresu Beroun
Pro koho: Děti ZŠ <-p, Studenti SŠ
Organizátor: Zajícová Kateřina, Tel.: 739 633 518
Info:

Soutěž je určena pro žáky ZŠ a studenty SŠ.


 

PYTHAGORIÁDA 5.TŘ.

 
Kdy: 24.3.2020 8:00 - 9:30 hodin
Kde: 2.ZŠ a MŠ Beroun
Pro koho: Děti ZŠ
Organizátor: Zajícová Kateřina, Tel.: 739 633 518
Info:

Soutěž je určena pro žáky 5. ročníků ZŠ.


 

PYTHAGORIÁDA 6.-8. TŘ.

 
Kdy: 25.3.2020 8:00 - 9:30 hodin
Kde: Gymnázium J. Barranda Beroun
Pro koho: Děti ZŠ
Organizátor: Zajícová Kateřina, Tel.: 739 633 518
Info:

Soutěž je určena žákům 6. až 8. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií.


 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA Z6,7,8

 
Kdy: 07.4.2020 8:00 - 10:30 hodin
Kde: 2.ZŠ a MŠ Beroun
Pro koho: Děti ZŠ
Organizátor: Zajícová Kateřina, Tel.: 739 633 518
Info:

Soutěž je určena žákům 6. až 8. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií.


 

STŘEDOČESKÝ TANEČNÍ POHÁR

 
Kdy: 16.4.2020 8:00 - 12:00 hodin
Kde: Společenský dům Hořovice
Pro koho: Děti ZŠ <-p, Studenti SŠ
Organizátor: Zajícová Kateřina, Tel.: 739 633 518
Info:

Taneční soutěž je určena pro žáky ZŠ, SŠ a víceletých gymnázií příslušných ročníků, střediska volného času a dětské domovy okresu Beroun. 


Propozice

přihláška

 

POHÁR ROZHLASU III.

 
Kdy: 11.5.2020 8:00 - 14:30 hodin
Kde: sportovní areál LOKO Beroun
Pro koho: Děti ZŠ
Organizátor: Zajícová Kateřina, Tel.: 739 633 518
Info:

Atletická soutěž určena mladším žákům ZŠ ( 2.stupeň ZŠ ).


 

POHÁR ROZHLASU IV.

 
Kdy: 13.5.2020 8:00 - 14:30 hodin
Kde: sportovní areál LOKO Beroun
Pro koho: Děti ZŠ
Organizátor: Zajícová Kateřina, Tel.: 739 633 518
Info:

Atletická soutěž určena starším žákům ZŠ ( 2.stupeň ZŠ ).


 
 


Příspěvková organizace města Hořovice

Bankovní spojení: 35 -7041020237 / 0100
IČ: 75085071
DIČ: CZ75085071


Středisko volného času - DOMEČEK HOŘOVICE
Větrná 869, 268 01 Hořovice

Telefon / fax: 311 512 223
Ekonomický úsek: 311 532 518