Středisko volného času-DOMEČEK HOŘOVICE

Středisko volného času – DOMEČEK HOŘOVICE  je příspěvková organizace pro zájmové vzdělávání dětí, mládeže a dospělých.

Účastníky zájmového vzdělávání jsou děti, žáci, studenti, pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků, popřípadě další fyzické osoby.             

Charakteristika organizace:

Sídlo organizace:  Vrbnovská 28, 268 01 Hořovice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO:                                               75085071
DIČ:  CZ75085071
IZO:    162 103 514
Zařazení do sítě škol:   rozhodnutí KÚ Středočeského kraje ze dne 1. 9. 2006 doplněno rozhodnutím o doplnění místa poskytovaných služeb dne 1. 1. 2009
Zřizovatel:     Město Hořovice
Zřizovací listina:                                          
vydaná dne 1. 8. 2006
Statutární zástupce:                                       
od 11. 1. 2007  paní Vladimíra Šlosarová, ředitelka SVČ- DOMEČEK HOŘOVICE

 

Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:

Sídlo organizace:                                            
Vrbnovská 28, Hořovice 268 01
Odloučené pracoviště: Otty z Losu 15, Komárov 267 62
Další místa poskytování služeb:  
tělocvičny I. a II. ZŠ Hořovice, ZŠ TGM Komárov a ZŠ Liteň,klubovna Liteň, Karlštejn, Králův Dvůr

ZŠ Lochovice, Zadní Třebáň, Osek, Osov, Broumy, Karlštejn, Zaječov, MŠ Chodouň    

Táborové základny:  TZ Zbirožský potok,  TZ Hlince
Číslo účtu Komerční Banka Hořovice: DOMEČEK HOŘOVICE     35-7041020237/0100               FKSP       35-7049360287/0100