1/2023 Keramika, Hořovice

Lednové tvoření, výrobky z keramické dílny – kroužky pro děti 😊 , vedoucí kroužků: Jarka Kalátová

 

24. 1. 2023 Předání osvědčení posluchačům VU3V, Hořovice

V Domečku v Hořovicích se sešlo 24 ze 30 posluchačů Virtuální univerzity třetího věku, kteří úspěšně zakončili zimní semestr 2022/2023. Navštěvovali kurzy České dějiny a jejich souvislosti I. a Armenie blízká i vzdálená. Z rukou paní místostarostky Evy Kaufmanové a za účasti paní ředitelky Domečku Vlaďky Šlosarové a paní kronikářky Marty Martínkové slavnostně převzali svá osvědčení o absolutoriu a pamětní listy. Naprostá většina zúčastněných pokračuje ve studiu i v jarním semestru. Všem srdečně gratulujeme a přejeme mnoho dalších studijních úspěchů. Organizátorka akce: Lenka Radová, foto: Naďa Kolenská; podpořeno z programu Šablony OP JAK

 

21. 1. 2023 Dětská porta

V sobotu 21.1.2023 jsme se zúčastnili oblastního kola postupové soutěže Dětská porta. Za SVČ - Domeček Hořovice soutěžili v kategorii do 10 let skupina Chábři – kroužek hry na ukulele, za jednotlivce do 10 let soutěžila Natálie Šlosarová – kroužek hry na kytaru. Odvezli jsme si hodně zážitků a také první místa v jednotlivých kategoriích. Gratulujeme!! Postup do republikového kola vyzpívala Natálie Šlosarová. Držíme palce!! Organizátorka akce: Vlaďka Šlosarová, foto: Středočeská krajská organizace Pionýra

 

19. 1. 2023 Virtuální univerzita třetího věku – Promoce

19. 1. 2023 Virtuální univerzita třetího věku – Promoce Ve čtvrtek jsme se společně zúčastnili slavnostního promočního dopoledne pro posluchače VU3V v aule České zemědělské univerzity v Praze v Suchdole. Cyklus Svět okolo nás letos v konzultačním středisku v SVČ - Domeček Hořovice dokončilo pět posluchačů, z toho jedna posluchačka dokonce podruhé. Osvědčení po úspěšném letním semestru převzali: Marie Jaňourová (již druhý cyklus), Ecaterinn Jílková, Jaroslava Kolářová, Renata Taucová (již druhý cyklus) a Štěpán Záleta. Při slavnostním obřadu seniorům poblahopřál mimo jiné také místopředseda Poslanecké sněmovny Ing. Jan Bartošek. Následoval výborný oběd a volný program. Na přání jsme navštívili ještě výstavu obrazů v Galerii pojišťovny Kooperativa v Karlíně a nechyběla sladká tečka za vydařeným dnem v tamní kavárně. Srdečně gratulujeme všem úspěšným promovaným absolventům a přejeme hodně zdaru v dalším studiu. Organizátorka akce: Lenka Radová, foto: absolventi a archiv VU3V

 

8. 1. 2023 Výprava turistického oddílu - Vižina

Turistický oddíl na Vižině 😊👍🦵🤙 Pro členy turistického oddílu a malá hasičata byla na Vižině druhý lednový víkend připravena stopovačka, která vedla lesem nad vesnicí. Každý na startu dostal mapu, ve které byla označena místa, kde bylo ukryto 10 otázek. U každé byly tři možnosti s odpověďmi a razítko, které turisté museli otisknout do hrací karty. Nachodili celkem 6 km, dověděli se řadu zajímavých věcí a užili si dobrodružství při hledání v lese. Další výprava bude v únoru a cílem bude zadnotřebaňský masopust. Vedoucí kroužku: Markéta Tutterová a Jana Fialová

 

2. a 3. 1. 2023 Novoroční hrátky, Komárov

Dva dny tvoření, legrace a hraní ☺, užili jsme si zábavu na maximum. Navštívili jsme hřiště u školy, upekli si pizzu a druhý den uvařili špagety, abychom hlady neumřeli 😃 , a teď už hurá do školy! Organizátorka akce: Hanka Šmídová