30. 4. 2023 Bludné koště, Komárov

Na 200 čarodějnic a čarodějů kouzlilo v neděli v Komárově! Všechny čekala stezka s úkoly, na stanovištích dostal každý razítko a kdo měl splněno, obdržel letecký průkaz. Na náměstí byla připravena tvořivá dílnička, abychom měli čarodějnickou galerii. Děti dokreslovaly obličeje čarodějnicím a malovaly obrázky, ze kterých jsme si udělali výstavu. Opékaly se špekáčky a hadi. Děkujeme za krásné odpoledne a na další akci, 1. 6. 2023 Den dětí, se na vás opět těšíme.☺ Organizátorka akce: Hanka Pechová

 

28. 4. 2023 Čarodky na zámku, Hořovice

Všechno se to dneska slétlo do Hořovic!! Vrchní čarodějnice použila svá kouzla, rozfoukala mraky a zahnala déšť a tak🧛‍♀️🧛🧛‍♂️🧛‍♂️🧙🧙‍♂️🧙‍♀️ více než dvě stě malých a velkých čarodějnic a čarodějů si mohlo v zámeckém parku užít své kouzelné odpoledne ☺ 😍. Děkujeme za hojnou účast a těšíme se s vámi se všemi za rok na viděnou☺. Organizátorka akce: vrchní čarodějnice Katka Zajícová

 

2023 Jarní tvoření v Komárově

Kroužky Všeuměl, Tvořílci, Keramika pro ZŠ a také akce v DPS Komárov ☺, vedoucí kroužků: Hanka Pechová a Monika Štichová

 

27. 4. 2023 Výlet pro seniory - Břevnovský klášter, Bílkova vila

Ve čtvrtek ráno jsme se vypravili do Prahy, čekaly nás komentované prohlídky Břevnovského kláštera a Bílkovy vily. Počasí jako na objednávku, nic nám tedy nebránilo užít si po prohlídce také nádhernou procházku v tamní rozkvetlé rozhlehlé zahradě. Oběd v Klášterním šenku byl taky bez chyby a závěrečná kávička v Hanavském pavilonu s nádherným výhledem na Prahu byla třešničkou na dortu. Děkujeme za hojnou účast a jako už tradičně za pohodovou náladu všem výletníkům a těšíme se opět na příště. Organizátorky výletu: Lenka Radová a Marie Černá;podpořeno z programu Šablony OP JAK

 

23. 4. 2023 Výlet Březnice, kroužek Mladý historik

Děti z kroužku Mladý historik spolu s některými z rodičů navštívily Březnici. Kromě prohlídky zámku s unikátními renesančními sály a nejstarší zámeckou knihovnou v Čechách, jsme si prohlédli také zámecký park a ve městě prozkoumali židovskou čtvrť dochovanou téměř v její původní podobě z konce 18. století. Organizátorka výletu a vedoucí kroužku: Jana Synovcová - Borovičková

 

21. 4. 2023 Přednáškový cyklus Kapitoly dějin umění 1.

V Domečku v Hořovicích se sešlo 30 zájemců o 1. přednášku – Italské renezanční a barokní vily 16. – 18. století. Přednášející PhDr. Duňa Panenková, historička umění, kurátorka uměleckých výstav a sbírek, autorka knih, účastnice badatelských projektů a rodačka z Hořovic nám velmi poutavě povídala na téma Andrea Palladio a ti druzí. Zmínila v zajímavých souvislostech Medicejské vily v okolí Florencie, Palladiovy vily pro bohaté benátské bankéře a obchodníky, venkovské rezidence papežů a kardinálů u Říma a mnoho dalšího. Těšíme se na vás všechny na 2. přednášce opět v pátek, 26. května od 17:00 na téma Renezanční zahrady venkovských italských vil a jejich vliv na Evropu a Čechy; Duchovní pozadí zahradních koncepcí. Role islámu a Maurů. Ženy – věčná inspirace mužů. Organizátorky akce: Lenka Radová a Marie Černá; podpořeno z programu Šablony OP JAK

 

19. 4. 2023 Středočeský taneční pohár, Hořovice

XIII. ročník amatérské taneční soutěže Středočeský taneční pohár 2023👏👍💃. Během dopoledne se představilo v šesti kategoriích celkem 234 dětí ve 33 tanečních formacích. Odborná porota složena z lektorů Taneční školy @B-original ohodnotila všechna vystoupení, jako velice zdařilá a ty nejlepší ocenila poháry, diplomy a sladkou odměnou. Ceny vítězům předávala také paní místostarostka a fandící maminka Ing. @Věra Eschnerová. Do krajského kola, které se uskuteční v Mladé Boleslavi, postupují z každé kategorie 2 nejlepší týmy. Ještě jednou děkujeme všem tanečníkům za účast a přejeme, ať jim tanec a pohyb přináší stále jen radost☺♥. Organizátorka akce: Kateřina Zajícová

 

12. 4. 2023 Kurzy Virtuální univerzity třetího věku, Hořovice

Jarní semestr, poslední přednáška, 2 témata, 3 kurzy a celkem 30 posluchaček a posluchačů ☺. Děkujeme za milá setkávání a držíme palce, ať se závěrečné testy všem co nejlépe podaří! Na viděnou se těším na dalších akcích a v novém semestru VU3V opět od září☺. Organizátorka VU3V: Lenka Radová

 

8. 4. 2023 Velikonoční kros okolo Otmíčské hory

Druhá aprilová sobota s novou tradicí. Přesně takto by se dal popsat 1. ročník Velikonočního krosu okolo Otmíčské hory. A čím je tento nový závod zajímavý? Na rozdíl od mnoha závodů, které se konají na Hořovicku a přilehlých okresech nabízí krátkou trasu závodu a tak zpřístupňuje závodění pro mnoho začínajících běžců, tak i pro úplné neběžce, kteří chtějí zažít atmosféru běžeckého závodu. Vzdálenost hlavního závodu činí krásných 4500 m, které vás provedou jak malebnou krajinou Otmíčské hory tak i místy, ze kterých máte krásné panorama třeba na hrad Točník. První ročník zmiňovaného závodu se zapíše do praskoleské historie tučným písmem, když se na start postavilo 53 dětských běžců a běžkyň napříč věkovými kategoriemi. Největším překvapením pro pořadatele byla velká účast v hlavním závodě, kde se postavilo 30 běžců a 11 běžkyň. Součástí běžeckých závodů byl i doprovodný velikonoční program pro děti. Absolutním vítězem Velikonočního krosu se stal Jiří Rosol, který zvolil taktiku start - cíl a vytvořil zde skvělý rekord tratě 00:17:13 Mezi ženami zvítězila Anna Perglerová s ženským traťovým rekordem 00:20:13. Tento závod byl uspořádán Domeček Hořovice, Rozběháme Hořovicko a nemohl by se uskutečnit bez podpory TJ Praskolesy a bez těchto sponzorů, kterými byli obec Praskolesy, obec Otmíče a Maso-uzeniny Klán. Hlavní pořadatelka Romana Hrdličková s týmem Vám děkuje za dnešní účast a skvělé podané výkony. Na viděnou příští rok na fotbalovém hřišti v Praskolesích. Záběry od Tomáše Bárty a Míry Sedláčka z dnešního Velikonočního krosu na tomto odkazu 👇https://www.rajce.net/a18421453

 

7. 4. 2023 7. 4. 2023 Turisťák - Vižina, pochod na Skálu

Na Velký pátek se konal na Vižině tradiční pochod na Skálu. Na trase bylo připraveno 12 úkolů, které děti se svými rodiči plnily po trase a získávaly písmenka do tajenky v hrací kartě. Tajenka byla Yarpen Zigrin, což je jméno jednoho slavného trpaslíka, který na všechny čekal v cíli s pokladem. Každý dostal navíc za odměnu buřta, pro většinu účastníků to byl první letošní. Počasí přálo, a tak můžeme letošní ročník vyhodnotit jako velmi vydařený a těšíme se na další výpravu - geologická vycházka v Českém krasu 13.5. ; vedoucí kroužku: Markéta Tutterová a Jana Fialová

 

6. 4. 2023 Velikonoční Eldorádo v Komárově

Spousta her a zábavy, pekly a zdobily se perníčky, užili jsme si malování na obličej a byl to moc fajn strávený společný čas ☺. Dekuji a těším se na vás v létě! :) Organizátorka akce: Hanka Pechová

 

6. 4. 2023 Miniškolka, Hořovice

I naši nejmenší ze ZK Miniškolka, krom hraní, cvičení a vycházek, vyráběli velikonoční výzdobu 🐣🐇🐓 Vedoucí ZK : Romana Hrdličková, Kamila Jíchová

 

Březen/ duben 2023 Výtvarné kroužky, Hořovice

Jaro a Velikonoce v odpoledních výtvarných kroužcích 🌼🍀🌞☺; vedoucí kroužků: Kamila Jíchová

 

6. 4. 2023 Velikonoční tvořilky, Hořovice

Posezení před Velikonoci, kávička, něco sladkého na zub, krásné výrobky a společné sdílení ☺; organizátorka akce: Lenka Radová, podpořeno z programu Šablony OP JAK

 

4. 4. 2023 Beseda Zdraví je v našich rukách

V úterý se konala zajímavá přednáška "Zdraví a vitalita jsou v našich rukách" . Ing. Pavla Reschová představila funkční potraviny ječmen a chlorellu, jejich působení na lidský organismus a způsob jejich zařazení do každodenního jidelníčku. Organizátor akce: Romana Hrdličková; podpořeno z programu Šablony OP JAK

 

3. 4. 2023 Dětský klub, Hořovice

Včera se nám líhla kuřátka a vajíčka se taky pěkně vybarvila 👏🐣✨🌞. Vedoucí klubu: Katka Potužníková

 

2023 Březen, kroužky Keramiky - děti, dospělí, senioři, Hořovice

Velikonoce a jarní tvoření ☺, vedoucí kroužků: Jarka Kalátová