Září 2022, Dětský klub, Hořovice

5. září jsme znovu přivítali děti v Dětském klubu ☺. Jakmile přijdeme ze školy, tvoříme, hrajeme si, užíváme si společně odpolední aktivity a dobře se bavíme 😊 . Vedoucí klubu: Lenka Petrásková a Katka Potužníková

 

20. 9. 2022 Schůzka externích pracovníků SVČ - Domeček Hořovice

Na zahájení nového školního roku v Domečku se pečlivě připravujeme, včera proběhla schůzka externích pracovníků. Jsme řádně proškolení a těšíme se na vás i na všech odloučených pracovištích 😊 . Děkujeme za hojnou účast, milé setkání a vítáme nováčky! ☺Organizátorka akce: Katka Zajícová, školení BOZP Hanka Šmídová

 

15. 9. 2022 Předávání osvědčení absolventům VU3V, Hořovice

S posluchači virtuální univerzity třetího věku jsme se dnes setkali u příležitosti slavnostního předání pamětních listů. V jarním semestru 2021/2022 úspěšně absolvovalo 32 posluchačů z řad seniorů, všem moc gratulujeme! Nechybělo zavzpomínání na témata Leonardo da Vinci a Kouzelná geometrie, na léto a na společné výlety. Naplánovali jsme si i výlety další a těšíme se na podzimní semestr, tentokrát s kurzy Arménie blízká a vzdálená a České dějiny a jejich souvislosti. Děkuji všem za báječnou atmosféru, za pohodové dopoledne a těším se opět na viděnou 😊 . Organizátorka akce: Lenka Radová, Podpořeno z programu Šablony OP JAK

 

8. 9. 2022 Výlet pro seniory - Březnice

Ráno jsme se autobusem vypravily do Příbrami a následně vlakem do Březnice. Prohlédly jsme si interiéry Státního zámku Březnice, nabraly jsme energii v Šenku Špejchar a pak nás čekala prohlídka židovské synagogy. Nechyběla odpolední kávička v cukrárně Zlaté časy, kde jsme výlet zakončily. Děkuji za krásný společný den a těším se na viděnou na dalším výletě! 🙂 ♥ Organizátorky akce: Lenka Radová a Marie Černá, podpořeno z programu Šablony OP JAK

 

3. 9. 2022 Loučení s prázdninami, Liteň

Liteňská akce Loučení s létem pořádaná @SDH Liteň se letos konala první sobotu v září. SVČ - Domeček Hořovice zajišťoval tvořivou dílničku. Děti si vyrobily žabičky z papíru, vybarvovala se hasičská auta🚒 a malovalo se na kamínky. Všichni jsme si den za krásného počasí užili, budeme se těšit na příště. 🌞 Organizátorky akce: Romana Burdová, Kristýna Štolzová