2. Běh REKREAČNÍ TÁBOR pro rodiče a děti

Vedoucí: Rmana Hrdličková, Táborová základna na Zbirožském potoce

 

1.BĚH TVOŘIVÝ TÁBOR PRO RODIČE A DĚTI

Vedoucí: Hanka Šmídová, Táborová základna na Zbirožském Potoce

 

22.6. Liteň Florbal závěrečný turnaj a rozloučení

Vedoucí: Romana Burdová

 

19. a 20.6. den pro školky Z pohádky do pohádky

Pohádková dopoledne pro nejmenší na zámku v Hořovicích, organizátor: Katka Zajícová

 

7.6. Taneční akademie KK Žebrák

Mažoretky Domečku Hořovice, vedoucí: Šárka Šnoblová, Pavlína Hejbalová

 

7.6. Karlštejn 4. Dětský divadelní festival - Podhradí patří dětem

Organizátor: Eva Knopová