Podhradí patří dětem

Akce pro děti MŠ a ZŠ k 700. výročí narození Karla IV.